STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  LIVNO  
 Biračko mjesto   106A020
 Naziv biračkog mjesta   O.Š.PRILUKA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA PRILUKA-PRILUKA
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DŽIHO
BEBA
20
0
0 %
  2.
ÐURIĆ
VESNA
2
0
0 %
  3.
KARAHASAN
MUSTAFA
19
0
0 %
  4.
MUSAGIĆ
HASAN
10
0
0 %
  5.
KAMBER
ALE
1
0
0 %
  6.
VELAGIĆ
ŠERIF
9
0
0 %
  7.
INSANIĆ
ÐUMA
17
0
0 %
  8.
LEMO
LJILJANA
8
0
0 %
  9.
ÐONLAGIĆ
FEJZO
16
0
0 %
  10.
LEMO
SEAD
15
0
0 %
  11.
SMAJIĆ
SEMIN
24
0
0 %
  12.
HADŽIĆ
HALIL
6
0
0 %
  13.
DŽIHO
DINO
18
0
0 %
  14.
INSANIĆ
HASNIJA
14
0
0 %
  15.
KLJUČO
DAJANA
5
0
0 %
  16.
ŠEREMET
EDINA
23
0
0 %
  17.
LUTVICA
DŽEVAD
7
0
0 %
  18.
ÐURIĆ
ANÐELKO
13
0
0 %
  19.
PILIĆ
SAFET
4
0
0 %
  20.
VELAGIĆ
MIRALEM
22
0
0 %
  21.
BURKIĆ
EMIR
12
0
0 %
  22.
ÐUGUM
AVDIJA
3
0
0 %
  23.
MILAK
DERVIŠ
21
0
0 %
  24.
TIRO
ANISA
11
0
0 %