ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARČETA
  LIVNO  
 Biračko mjesto   106A018
 Naziv biračkog mjesta   O.Š.BILA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA BILA-BILA
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DUVNJAK
PERO
22
0
0 %
  2.
BAJIĆ
MILORAD
21
0
0 %
  3.
KRNETA
ŽELJKA
17
0
0 %
  4.
TRNINIĆ
MARIJANA
2
0
0 %
  5.
MARKOVIĆ
MILOŠ
13
0
0 %
  6.
MARČETA
MILE
1
0
0 %
  7.
MARKANOVIĆ
BILJANA
20
0
0 %
  8.
PETROVIĆ
MILOJKO
24
0
0 %
  9.
BOJANIĆ
RAJKO
12
0
0 %
  10.
TRIVAN
ŽELJANA
14
0
0 %
  11.
ĆULUM
MILADINKA
11
0
0 %
  12.
MILIVOJEVIĆ
BOŠKO
19
0
0 %
  13.
KREMIĆ
VLADO
10
0
0 %
  14.
LIKOKUR
STANA
18
0
0 %
  15.
KECMAN
MILORAD
9
0
0 %
  16.
MARKOVIĆ
SNEŽANA
8
0
0 %
  17.
NIKOLIĆ
NEDA
23
0
0 %
  18.
VJEŠTICA
MILOVAN
7
0
0 %
  19.
CARIĆ
ZORAN
6
0
0 %
  20.
LUGONJA
RADOVAN
16
0
0 %
  21.
ŠOBOT
MARIJA
5
0
0 %
  22.
STOISAVLJEVIĆ
SLOBODAN
4
0
0 %
  23.
RADUN
DUŠKO
15
0
0 %
  24.
BAŠIĆ
BRANE
3
0
0 %