PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  LIVNO  
 Biračko mjesto   106A007
 Naziv biračkog mjesta   BEGLUK
 Lokacija   GIMNAZIJA-KRALJICE KATARINE LIVNO
 Ukupan broj glasova za  stranku   2

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HODŽIĆ
SABINA
5
1
50,00 %
  2.
CERO
MIRSAD
4
1
50,00 %
  3.
HORMAN
SABINA
2
1
50,00 %
  4.
DUGANHODŽIĆ
DŽEVAD
1
1
50,00 %
  5.
SMAJIĆ
ZIJAT
9
1
50,00 %
  6.
KARAHODŽIĆ
SALVEDINA
8
1
50,00 %
  7.
BAŠIĆ
KASIM
7
1
50,00 %
  8.
RADASLIĆ
FEHKO
3
0
0 %
  9.
KRNDIJA
JOVAN
6
0
0 %