PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  LIVNO  
 Biračko mjesto   106A006
 Naziv biračkog mjesta   GORNJI GRAD
 Lokacija   BIBLIOTEKA MILOŠNIK BB LIVNO
 Ukupan broj glasova za  stranku   6

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DUGANHODŽIĆ
DŽEVAD
1
2
33,33 %
  2.
SMAJIĆ
ZIJAT
9
1
16,67 %
  3.
HODŽIĆ
SABINA
5
0
0 %
  4.
CERO
MIRSAD
4
0
0 %
  5.
RADASLIĆ
FEHKO
3
0
0 %
  6.
HORMAN
SABINA
2
0
0 %
  7.
KARAHODŽIĆ
SALVEDINA
8
0
0 %
  8.
BAŠIĆ
KASIM
7
0
0 %
  9.
KRNDIJA
JOVAN
6
0
0 %