ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARČETA
  LIVNO  
 Biračko mjesto   106A006
 Naziv biračkog mjesta   GORNJI GRAD
 Lokacija   BIBLIOTEKA MILOŠNIK BB LIVNO
 Ukupan broj glasova za  stranku   1

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
TRNINIĆ
MARIJANA
2
1
100,00 %
  2.
MARČETA
MILE
1
1
100,00 %
  3.
KREMIĆ
VLADO
10
1
100,00 %
  4.
KECMAN
MILORAD
9
1
100,00 %
  5.
MARKOVIĆ
SNEŽANA
8
1
100,00 %
  6.
VJEŠTICA
MILOVAN
7
1
100,00 %
  7.
CARIĆ
ZORAN
6
1
100,00 %
  8.
ŠOBOT
MARIJA
5
1
100,00 %
  9.
STOISAVLJEVIĆ
SLOBODAN
4
1
100,00 %
  10.
BAŠIĆ
BRANE
3
1
100,00 %
  11.
DUVNJAK
PERO
22
0
0 %
  12.
BAJIĆ
MILORAD
21
0
0 %
  13.
KRNETA
ŽELJKA
17
0
0 %
  14.
MARKOVIĆ
MILOŠ
13
0
0 %
  15.
MARKANOVIĆ
BILJANA
20
0
0 %
  16.
PETROVIĆ
MILOJKO
24
0
0 %
  17.
BOJANIĆ
RAJKO
12
0
0 %
  18.
TRIVAN
ŽELJANA
14
0
0 %
  19.
ĆULUM
MILADINKA
11
0
0 %
  20.
MILIVOJEVIĆ
BOŠKO
19
0
0 %
  21.
LIKOKUR
STANA
18
0
0 %
  22.
NIKOLIĆ
NEDA
23
0
0 %
  23.
LUGONJA
RADOVAN
16
0
0 %
  24.
RADUN
DUŠKO
15
0
0 %