SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  TRAVNIK  
 Biračko mjesto   091A049
 Naziv biračkog mjesta   VIŠNJEVO
 Lokacija   VIŠNJEVO - OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   129

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SELMAN
SALKO
1
74
57,36 %
  2.
POPARIĆ
REFIK
6
47
36,43 %
  3.
MASLIĆ
FATIMA
2
41
31,78 %
  4.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
32
24,81 %
  5.
ČABER
ZIJAD
22
20
15,50 %
  6.
SKROBO
AMELA
11
20
15,50 %
  7.
MRKONJA
SIFET
25
19
14,73 %
  8.
GANIĆ
IZET
19
14
10,85 %
  9.
GRANIĆ
TAHIR
3
11
8,53 %
  10.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
11
8,53 %
  11.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
10
7,75 %
  12.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
9
6,98 %
  13.
MUJIĆ
MIRSAD
7
6
4,65 %
  14.
CRNICA
HALIMA
8
5
3,88 %
  15.
HOZAN
EDIN
10
4
3,10 %
  16.
PURIVATRA
SAUDIN
9
4
3,10 %
  17.
MEKIĆ
ASIM
16
3
2,33 %
  18.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
3
2,33 %
  19.
BRKIĆ
ARIF
33
3
2,33 %
  20.
AJANOVIĆ
BESIM
31
2
1,55 %
  21.
HASIĆ
AIDA
14
2
1,55 %
  22.
SKROBO
NIZADA
26
2
1,55 %
  23.
MEŠA
RAMIZ
15
1
0,78 %
  24.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
1
0,78 %
  25.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
1
0,78 %
  26.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
0
0 %
  27.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  28.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
0
0 %
  29.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
0
0 %
  30.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
0
0 %
  31.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  32.
VERUNICA
SADIK
18
0
0 %
  33.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
0
0 %