LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
  TRAVNIK  
 Biračko mjesto   091A029
 Naziv biračkog mjesta   DOLAC NA LAŠVI
 Lokacija   DOLAC NA LAŠVI - OSNOVNA ŠKOLA DOLAC NA LAŠVI
 Ukupan broj glasova za  stranku   13

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SEFEROVIĆ
JASMINA
26
8
61,54 %
  2.
SULTANOVIĆ
SAFET
1
3
23,08 %
  3.
SULEJMANI
ĆAMIL
32
2
15,38 %
  4.
KOBILIĆ
FEHMO
16
2
15,38 %
  5.
MAMELEDŽIJA
JAŠER
3
1
7,69 %
  6.
ČATIĆ
NEDIM - ĆATA
27
1
7,69 %
  7.
BALTIĆ
NASIR - NAKO
13
1
7,69 %
  8.
DRAGIĆ
SNJEŽANA
5
1
7,69 %
  9.
OSMANOVIĆ
SADMIR
10
1
7,69 %
  10.
RAMULJ
ELVEDIN
19
1
7,69 %
  11.
KARAHASANOVIĆ
AIDA
17
0
0 %
  12.
SUJOLDŽIĆ
DŽENITA
31
0
0 %
  13.
OPARDIJA
ELMIR
8
0
0 %
  14.
KUKIĆ
ALMIR
30
0
0 %
  15.
MEMIĆ
ELVIRA
29
0
0 %
  16.
FUŠKO
NIJAZ
15
0
0 %
  17.
BALIHODŽIĆ
JASMINA
7
0
0 %
  18.
├ÉELILOVIĆ
VAHDET
28
0
0 %
  19.
TAHIROVIĆ
VESNA
2
0
0 %
  20.
GANIĆ
ELVEDINA
14
0
0 %
  21.
SALDUM
ZENAID
25
0
0 %
  22.
ZAIMOVIĆ
MIRALEM
6
0
0 %
  23.
SELMAN
ŠEMSUDIN
12
0
0 %
  24.
ALAGIĆ
IBRIŠIM
24
0
0 %
  25.
RAZIĆ
HAJRIJA
23
0
0 %
  26.
VRCO
SADO
4
0
0 %
  27.
DURANOVIĆ
ŠERIF
22
0
0 %
  28.
BEKLIJA
MIRZANA
11
0
0 %
  29.
ZLATAREVIĆ
ARMIN
21
0
0 %
  30.
ZJAJO
ZINAIDA
20
0
0 %
  31.
JAŠAREVIĆ
ADIS
9
0
0 %
  32.
MUJČIĆ
ALMIR
18
0
0 %