BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  TRAVNIK  
 Biračko mjesto   091A029
 Naziv biračkog mjesta   DOLAC NA LAŠVI
 Lokacija   DOLAC NA LAŠVI - OSNOVNA ŠKOLA DOLAC NA LAŠVI
 Ukupan broj glasova za  stranku   16

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
KEMEZ
SENADA
23
4
25,00 %
  2.
BAJRIĆ
OSMO
1
3
18,75 %
  3.
SKOPLJAK
ADELA
17
2
12,50 %
  4.
BAJRIĆ
AMELA
29
2
12,50 %
  5.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
1
6,25 %
  6.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
1
6,25 %
  7.
SELMAN
ZAHIDA
14
1
6,25 %
  8.
ISAK
RAMIZA
8
1
6,25 %
  9.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
1
6,25 %
  10.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
1
6,25 %
  11.
JUSIĆ
EDITA
20
1
6,25 %
  12.
TULIĆ
SELMA
11
1
6,25 %
  13.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
1
6,25 %
  14.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
1
6,25 %
  15.
MUSIĆ
NIJAZ
24
0
0 %
  16.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
0
0 %
  17.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
0
0 %
  18.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
0
0 %
  19.
HIDIĆ
SAFET
22
0
0 %
  20.
ČURIĆ
VAHID
28
0
0 %
  21.
BEKTAŠ
MURIS
13
0
0 %
  22.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
0
0 %
  23.
ČOSIĆ
OMER
21
0
0 %
  24.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  25.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
0
0 %
  26.
MUKAČA
EKREM
25
0
0 %
  27.
BULJINA
SAMID
10
0
0 %
  28.
TOLJA
KASIM
4
0
0 %
  29.
PERENDA
VAHIDIN
30
0
0 %
  30.
TRAPO
ALMIR
18
0
0 %