PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  TRAVNIK  
 Biračko mjesto   091A023
 Naziv biračkog mjesta   CENTAR 2
 Lokacija   TRAVNIK 7B - CENTAR II - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   6

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GERIN
MUAZEM
1
4
66,67 %
  2.
ABLAKOVIĆ
AVDO
9
2
33,33 %
  3.
OMERAGIĆ
HASANEINHEJKAL
7
2
33,33 %
  4.
NUHANOVIĆ
ŠERIF
16
1
16,67 %
  5.
KANIŽA
REŠAD
18
1
16,67 %
  6.
ĆESO
SENAD
25
0
0 %
  7.
BUMBUL
SUAD
30
0
0 %
  8.
LISICA
SPOMENKA
11
0
0 %
  9.
ŠUMEŽ
AZIZ
24
0
0 %
  10.
TERZIĆ
FIKRETA
17
0
0 %
  11.
SKOPLJAK
ADMIR
10
0
0 %
  12.
LUPČEVIĆ
JASMINA
29
0
0 %
  13.
MANOVIĆ
JANIS
6
0
0 %
  14.
HODŽIĆ
IFETA
23
0
0 %
  15.
OSMANI
NERMINA
5
0
0 %
  16.
JOLDIĆ
MESUD
4
0
0 %
  17.
BIJELIĆ
GORAN
22
0
0 %
  18.
GANIBEGOVIĆ
ARMIN
15
0
0 %
  19.
DINČIĆ
DAMJAN
28
0
0 %
  20.
DURANOVIĆ
DŽEHVA
14
0
0 %
  21.
MIROJEVIĆ
JASNA
8
0
0 %
  22.
DŽAFIĆ
HAJRUDIN
21
0
0 %
  23.
PAŠIĆ
FUAD
3
0
0 %
  24.
OMERAGIĆ
AMER
27
0
0 %
  25.
ČAKIĆ
MERHUNISA
20
0
0 %
  26.
ŠANTIĆ
FRANO
13
0
0 %
  27.
GUJIĆ
ŽARKO
19
0
0 %
  28.
HODŽIĆ
VESNA
2
0
0 %
  29.
ĆESO
MENARKA
26
0
0 %
  30.
HODŽIĆ
IZET
12
0
0 %