SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  DONJI VAKUF  
 Biračko mjesto   089A007
 Naziv biračkog mjesta   DONJI VAKUF 4B
 Lokacija   DONJI VAKUF 7
 Ukupan broj glasova za  stranku   65

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SELMAN
SALKO
1
22
33,85 %
  2.
PURIVATRA
SAUDIN
9
18
27,69 %
  3.
AJANOVIĆ
BESIM
31
16
24,62 %
  4.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
12
18,46 %
  5.
GRANIĆ
TAHIR
3
11
16,92 %
  6.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
8
12,31 %
  7.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
6
9,23 %
  8.
POPARIĆ
REFIK
6
5
7,69 %
  9.
MASLIĆ
FATIMA
2
5
7,69 %
  10.
MUJIĆ
MIRSAD
7
4
6,15 %
  11.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
4
6,15 %
  12.
SKROBO
AMELA
11
4
6,15 %
  13.
GANIĆ
IZET
19
4
6,15 %
  14.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
3
4,62 %
  15.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
3
4,62 %
  16.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
3
4,62 %
  17.
MRKONJA
SIFET
25
3
4,62 %
  18.
BRKIĆ
ARIF
33
3
4,62 %
  19.
CRNICA
HALIMA
8
3
4,62 %
  20.
MEKIĆ
ASIM
16
2
3,08 %
  21.
MEŠA
RAMIZ
15
2
3,08 %
  22.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
2
3,08 %
  23.
HASIĆ
AIDA
14
2
3,08 %
  24.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
2
3,08 %
  25.
ČABER
ZIJAD
22
2
3,08 %
  26.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
2
3,08 %
  27.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
2
3,08 %
  28.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
2
3,08 %
  29.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
2
3,08 %
  30.
SKROBO
NIZADA
26
2
3,08 %
  31.
HOZAN
EDIN
10
2
3,08 %
  32.
VERUNICA
SADIK
18
2
3,08 %
  33.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
2
3,08 %