BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  DONJI VAKUF  
 Biračko mjesto   089A007
 Naziv biračkog mjesta   DONJI VAKUF 4B
 Lokacija   DONJI VAKUF 7
 Ukupan broj glasova za  stranku   17

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BAJRIĆ
OSMO
1
4
23,53 %
  2.
KEMEZ
SENADA
23
3
17,65 %
  3.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
3
17,65 %
  4.
MUSIĆ
NIJAZ
24
2
11,76 %
  5.
SKOPLJAK
ADELA
17
2
11,76 %
  6.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
2
11,76 %
  7.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
2
11,76 %
  8.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
2
11,76 %
  9.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
2
11,76 %
  10.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
2
11,76 %
  11.
BAJRIĆ
AMELA
29
2
11,76 %
  12.
HIDIĆ
SAFET
22
2
11,76 %
  13.
SELMAN
ZAHIDA
14
2
11,76 %
  14.
ISAK
RAMIZA
8
2
11,76 %
  15.
ČURIĆ
VAHID
28
2
11,76 %
  16.
BEKTAŠ
MURIS
13
2
11,76 %
  17.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
2
11,76 %
  18.
ČOSIĆ
OMER
21
2
11,76 %
  19.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
2
11,76 %
  20.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
2
11,76 %
  21.
JUSIĆ
EDITA
20
2
11,76 %
  22.
TULIĆ
SELMA
11
2
11,76 %
  23.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
2
11,76 %
  24.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
2
11,76 %
  25.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
2
11,76 %
  26.
MUKAČA
EKREM
25
2
11,76 %
  27.
BULJINA
SAMID
10
2
11,76 %
  28.
TOLJA
KASIM
4
2
11,76 %
  29.
PERENDA
VAHIDIN
30
2
11,76 %
  30.
TRAPO
ALMIR
18
2
11,76 %