NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  DONJI VAKUF  
 Biračko mjesto   089A005
 Naziv biračkog mjesta   DONJI VAKUF 3B
 Lokacija   MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, DONJI VAKUF
 Ukupan broj glasova za  stranku   17

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
LISICA
NEVENKA
8
2
11,76 %
  2.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
2
11,76 %
  3.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
1
5,88 %
  4.
HOTIĆ
NEZIR
1
1
5,88 %
  5.
SPAHIĆ
MIRNES
12
1
5,88 %
  6.
SKROBO
RUSMIR
6
1
5,88 %
  7.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
1
5,88 %
  8.
VUKOJA
PAVO
33
1
5,88 %
  9.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
1
5,88 %
  10.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
0
0 %
  11.
ŠAPINA
DANE
3
0
0 %
  12.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
0
0 %
  13.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
0
0 %
  14.
MEDIĆ
BORIS
7
0
0 %
  15.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
0
0 %
  16.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
0
0 %
  17.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
0
0 %
  18.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
0
0 %
  19.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
0
0 %
  20.
ŠAKIĆ
SELMA
17
0
0 %
  21.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
0
0 %
  22.
BRKIĆ
NIKO
16
0
0 %
  23.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
0
0 %
  24.
BEHLO
SABAHUDIN
10
0
0 %
  25.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
0
0 %
  26.
MISILO
DANIJELA
22
0
0 %
  27.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
0
0 %
  28.
KARGIĆ
NERMINA
27
0
0 %
  29.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
0
0 %
  30.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
0
0 %
  31.
SMOLJAN
RANKA
14
0
0 %
  32.
ADŽEM
EMINA
32
0
0 %
  33.
MEKIĆ
DENISA
20
0
0 %