LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
  DONJI VAKUF  
 Biračko mjesto   089A005
 Naziv biračkog mjesta   DONJI VAKUF 3B
 Lokacija   MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, DONJI VAKUF
 Ukupan broj glasova za  stranku   102

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SULTANOVIĆ
SAFET
1
93
91,18 %
  2.
OPARDIJA
ELMIR
8
16
15,69 %
  3.
BALIHODŽIĆ
JASMINA
7
4
3,92 %
  4.
VRCO
SADO
4
2
1,96 %
  5.
SULEJMANI
ĆAMIL
32
1
0,98 %
  6.
KOBILIĆ
FEHMO
16
1
0,98 %
  7.
MEMIĆ
ELVIRA
29
1
0,98 %
  8.
ZAIMOVIĆ
MIRALEM
6
1
0,98 %
  9.
DURANOVIĆ
ŠERIF
22
1
0,98 %
  10.
OSMANOVIĆ
SADMIR
10
1
0,98 %
  11.
KARAHASANOVIĆ
AIDA
17
0
0 %
  12.
SUJOLDŽIĆ
DŽENITA
31
0
0 %
  13.
KUKIĆ
ALMIR
30
0
0 %
  14.
MAMELEDŽIJA
JAŠER
3
0
0 %
  15.
FUŠKO
NIJAZ
15
0
0 %
  16.
├ÉELILOVIĆ
VAHDET
28
0
0 %
  17.
TAHIROVIĆ
VESNA
2
0
0 %
  18.
GANIĆ
ELVEDINA
14
0
0 %
  19.
ČATIĆ
NEDIM - ĆATA
27
0
0 %
  20.
BALTIĆ
NASIR - NAKO
13
0
0 %
  21.
SEFEROVIĆ
JASMINA
26
0
0 %
  22.
SALDUM
ZENAID
25
0
0 %
  23.
SELMAN
ŠEMSUDIN
12
0
0 %
  24.
ALAGIĆ
IBRIŠIM
24
0
0 %
  25.
RAZIĆ
HAJRIJA
23
0
0 %
  26.
BEKLIJA
MIRZANA
11
0
0 %
  27.
ZLATAREVIĆ
ARMIN
21
0
0 %
  28.
ZJAJO
ZINAIDA
20
0
0 %
  29.
DRAGIĆ
SNJEŽANA
5
0
0 %
  30.
RAMULJ
ELVEDIN
19
0
0 %
  31.
JAŠAREVIĆ
ADIS
9
0
0 %
  32.
MUJČIĆ
ALMIR
18
0
0 %