PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  GLAMOČ  
 Biračko mjesto   085A008
 Naziv biračkog mjesta   RORE
 Lokacija   SELO RORE, KUĆA VL. KUKOBAT OLGA
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HODŽIĆ
SABINA
5
0
0 %
  2.
CERO
MIRSAD
4
0
0 %
  3.
RADASLIĆ
FEHKO
3
0
0 %
  4.
HORMAN
SABINA
2
0
0 %
  5.
DUGANHODŽIĆ
DŽEVAD
1
0
0 %
  6.
SMAJIĆ
ZIJAT
9
0
0 %
  7.
KARAHODŽIĆ
SALVEDINA
8
0
0 %
  8.
BAŠIĆ
KASIM
7
0
0 %
  9.
KRNDIJA
JOVAN
6
0
0 %