NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A026
 Naziv biračkog mjesta   BISTRICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA KUPREŠANI
 Ukupan broj glasova za  stranku   1

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
AGIĆ - ŽUNA
ASIMA
5
0
0 %
  2.
ZAHIROVIĆ
HAJRUDIN
4
0
0 %
  3.
ČAJDIN
SALIH
21
0
0 %
  4.
KARAGA
SEMIR
20
0
0 %
  5.
TERZIĆ
EDHEM
3
0
0 %
  6.
PRASKO
ENISA
19
0
0 %
  7.
ŽUNA
ERGIN
18
0
0 %
  8.
PAMIĆ
ISMET
17
0
0 %
  9.
ĆURIĆ
MEHRIÐANA
16
0
0 %
  10.
RIZVIĆ
SEJAD
15
0
0 %
  11.
BATIĆ
FERID
14
0
0 %
  12.
PRASKO
DENISA
13
0
0 %
  13.
MLIVO
MIRSAD
12
0
0 %
  14.
BOSTAN
SEAD
11
0
0 %
  15.
SILAJDŽIJA
AIDA
10
0
0 %
  16.
ROSIĆ
ÐEMIL
9
0
0 %
  17.
FEJZIĆ
FIKRET
2
0
0 %
  18.
FEJZIĆ
KJAZIM
8
0
0 %
  19.
SPAHIĆ
INZUDINA
7
0
0 %
  20.
TOPČIĆ
SANELA
1
0
0 %
  21.
LISICA
SEAD
6
0
0 %