SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A026
 Naziv biračkog mjesta   BISTRICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA KUPREŠANI
 Ukupan broj glasova za  stranku   107

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HOZAN
EDIN
10
76
71,03 %
  2.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
53
49,53 %
  3.
SELMAN
SALKO
1
8
7,48 %
  4.
AJANOVIĆ
BESIM
31
7
6,54 %
  5.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
3
2,80 %
  6.
MRKONJA
SIFET
25
2
1,87 %
  7.
POPARIĆ
REFIK
6
1
0,93 %
  8.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
1
0,93 %
  9.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
1
0,93 %
  10.
GRANIĆ
TAHIR
3
1
0,93 %
  11.
CRNICA
HALIMA
8
1
0,93 %
  12.
MASLIĆ
FATIMA
2
1
0,93 %
  13.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
0
0 %
  14.
MEKIĆ
ASIM
16
0
0 %
  15.
MEŠA
RAMIZ
15
0
0 %
  16.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  17.
MUJIĆ
MIRSAD
7
0
0 %
  18.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  19.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
0
0 %
  20.
ČABER
ZIJAD
22
0
0 %
  21.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
0
0 %
  22.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
0
0 %
  23.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
0
0 %
  24.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
0
0 %
  25.
SKROBO
AMELA
11
0
0 %
  26.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
0
0 %
  27.
GANIĆ
IZET
19
0
0 %
  28.
SKROBO
NIZADA
26
0
0 %
  29.
VERUNICA
SADIK
18
0
0 %
  30.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  31.
BRKIĆ
ARIF
33
0
0 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %
  33.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
0
0 %