STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A026
 Naziv biračkog mjesta   BISTRICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA KUPREŠANI
 Ukupan broj glasova za  stranku   7

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
KARIĆ
MUNIR
1
2
28,57 %
  2.
MEKIĆ
AZEM
7
1
14,29 %
  3.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
1
14,29 %
  4.
DURIĆ
DŽEMIL
6
1
14,29 %
  5.
ŽILIĆ
AJŠA
11
1
14,29 %
  6.
KARALIĆ
ADNANA
5
1
14,29 %
  7.
GRIZIĆ
SUVAD
4
1
14,29 %
  8.
ŽULJKO
RASIM
3
1
14,29 %
  9.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  10.
GANIĆ
EMIR
27
0
0 %
  11.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
0
0 %
  12.
JUSIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  13.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  14.
ŠAHMAN
EMIR
16
0
0 %
  15.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  16.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  17.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  18.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  19.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
0
0 %
  20.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  21.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %
  22.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
0
0 %
  23.
TRAKO
MURIS
9
0
0 %
  24.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
0
0 %
  25.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  26.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  27.
ROBOVIĆ
AIDA
14
0
0 %
  28.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  29.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  30.
BEJTIĆ
AIDA
8
0
0 %
  31.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %
  32.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %