SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A023
 Naziv biračkog mjesta   ŠIBENICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA ŠIBENICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   100

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HOZAN
EDIN
10
78
78,00 %
  2.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
54
54,00 %
  3.
MRKONJA
SIFET
25
19
19,00 %
  4.
SELMAN
SALKO
1
18
18,00 %
  5.
MEKIĆ
ASIM
16
15
15,00 %
  6.
HASIĆ
AIDA
14
15
15,00 %
  7.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
15
15,00 %
  8.
MASLIĆ
FATIMA
2
15
15,00 %
  9.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
14
14,00 %
  10.
MEŠA
RAMIZ
15
14
14,00 %
  11.
MUJIĆ
MIRSAD
7
14
14,00 %
  12.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
14
14,00 %
  13.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
14
14,00 %
  14.
SKROBO
AMELA
11
14
14,00 %
  15.
CRNICA
HALIMA
8
14
14,00 %
  16.
AJANOVIĆ
BESIM
31
13
13,00 %
  17.
POPARIĆ
REFIK
6
13
13,00 %
  18.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
13
13,00 %
  19.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
13
13,00 %
  20.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
13
13,00 %
  21.
SKROBO
NIZADA
26
13
13,00 %
  22.
VERUNICA
SADIK
18
13
13,00 %
  23.
GRANIĆ
TAHIR
3
13
13,00 %
  24.
PURIVATRA
SAUDIN
9
13
13,00 %
  25.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
13
13,00 %
  26.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
13
13,00 %
  27.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
12
12,00 %
  28.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
12
12,00 %
  29.
ČABER
ZIJAD
22
12
12,00 %
  30.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
12
12,00 %
  31.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
12
12,00 %
  32.
GANIĆ
IZET
19
12
12,00 %
  33.
BRKIĆ
ARIF
33
12
12,00 %