STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A023
 Naziv biračkog mjesta   ŠIBENICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA ŠIBENICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   41

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
KARIĆ
MUNIR
1
35
85,37 %
  2.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
32
78,05 %
  3.
MEKIĆ
AZEM
7
27
65,85 %
  4.
IMOČANIN
SANELA
26
26
63,41 %
  5.
ŽULJKO
RASIM
3
26
63,41 %
  6.
KARALIĆ
ADNANA
5
25
60,98 %
  7.
GRIZIĆ
SUVAD
4
25
60,98 %
  8.
JUSIĆ
MUHAMED
12
24
58,54 %
  9.
ŠAHMAN
EMIR
16
24
58,54 %
  10.
DURIĆ
DŽEMIL
6
24
58,54 %
  11.
ŽILIĆ
AJŠA
11
24
58,54 %
  12.
KIČIN
NEDŽAD
10
24
58,54 %
  13.
BEJTIĆ
AIDA
8
24
58,54 %
  14.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
24
58,54 %
  15.
OMERAGIĆ
RAMO
22
23
56,10 %
  16.
GANIĆ
EMIR
27
23
56,10 %
  17.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
23
56,10 %
  18.
SALKIĆ
ALEN
30
23
56,10 %
  19.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
23
56,10 %
  20.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
23
56,10 %
  21.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
23
56,10 %
  22.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
23
56,10 %
  23.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
23
56,10 %
  24.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
23
56,10 %
  25.
TRAKO
MURIS
9
23
56,10 %
  26.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
23
56,10 %
  27.
GORAN
HAMED
33
23
56,10 %
  28.
BUKVIĆ
KEMAL
18
23
56,10 %
  29.
ROBOVIĆ
AIDA
14
23
56,10 %
  30.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
23
56,10 %
  31.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
23
56,10 %
  32.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
23
56,10 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
23
56,10 %