BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A023
 Naziv biračkog mjesta   ŠIBENICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA ŠIBENICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   10

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
8
80,00 %
  2.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
6
60,00 %
  3.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
5
50,00 %
  4.
BAJRIĆ
OSMO
1
5
50,00 %
  5.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
5
50,00 %
  6.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
5
50,00 %
  7.
TOLJA
KASIM
4
5
50,00 %
  8.
MUSIĆ
NIJAZ
24
4
40,00 %
  9.
SKOPLJAK
ADELA
17
4
40,00 %
  10.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
4
40,00 %
  11.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
4
40,00 %
  12.
KEMEZ
SENADA
23
4
40,00 %
  13.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
4
40,00 %
  14.
BAJRIĆ
AMELA
29
4
40,00 %
  15.
HIDIĆ
SAFET
22
4
40,00 %
  16.
SELMAN
ZAHIDA
14
4
40,00 %
  17.
ISAK
RAMIZA
8
4
40,00 %
  18.
ČURIĆ
VAHID
28
4
40,00 %
  19.
BEKTAŠ
MURIS
13
4
40,00 %
  20.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
4
40,00 %
  21.
ČOSIĆ
OMER
21
4
40,00 %
  22.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
4
40,00 %
  23.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
4
40,00 %
  24.
JUSIĆ
EDITA
20
4
40,00 %
  25.
TULIĆ
SELMA
11
4
40,00 %
  26.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
4
40,00 %
  27.
MUKAČA
EKREM
25
4
40,00 %
  28.
BULJINA
SAMID
10
4
40,00 %
  29.
PERENDA
VAHIDIN
30
4
40,00 %
  30.
TRAPO
ALMIR
18
4
40,00 %