SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A018
 Naziv biračkog mjesta   PERATOVCI
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA PERATOVCI
 Ukupan broj glasova za  stranku   129

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
AJANOVIĆ
BESIM
31
85
65,89 %
  2.
HOZAN
EDIN
10
71
55,04 %
  3.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
45
34,88 %
  4.
SELMAN
SALKO
1
10
7,75 %
  5.
PURIVATRA
SAUDIN
9
9
6,98 %
  6.
MASLIĆ
FATIMA
2
8
6,20 %
  7.
HASIĆ
AIDA
14
6
4,65 %
  8.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
6
4,65 %
  9.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
6
4,65 %
  10.
ČABER
ZIJAD
22
5
3,88 %
  11.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
5
3,88 %
  12.
SKROBO
AMELA
11
5
3,88 %
  13.
SKROBO
NIZADA
26
5
3,88 %
  14.
MEKIĆ
ASIM
16
4
3,10 %
  15.
MUJIĆ
MIRSAD
7
4
3,10 %
  16.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
4
3,10 %
  17.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
4
3,10 %
  18.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
4
3,10 %
  19.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
4
3,10 %
  20.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
4
3,10 %
  21.
MRKONJA
SIFET
25
4
3,10 %
  22.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
3
2,33 %
  23.
MEŠA
RAMIZ
15
3
2,33 %
  24.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
3
2,33 %
  25.
POPARIĆ
REFIK
6
3
2,33 %
  26.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
3
2,33 %
  27.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
3
2,33 %
  28.
GANIĆ
IZET
19
3
2,33 %
  29.
VERUNICA
SADIK
18
3
2,33 %
  30.
GRANIĆ
TAHIR
3
3
2,33 %
  31.
BRKIĆ
ARIF
33
3
2,33 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
3
2,33 %
  33.
CRNICA
HALIMA
8
3
2,33 %