NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A017
 Naziv biračkog mjesta   TEHNIČKA ŠKOLA
 Lokacija   SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   1

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
AGIĆ - ŽUNA
ASIMA
5
1
100,00 %
  2.
ZAHIROVIĆ
HAJRUDIN
4
1
100,00 %
  3.
ČAJDIN
SALIH
21
1
100,00 %
  4.
KARAGA
SEMIR
20
1
100,00 %
  5.
TERZIĆ
EDHEM
3
1
100,00 %
  6.
PRASKO
ENISA
19
1
100,00 %
  7.
ŽUNA
ERGIN
18
1
100,00 %
  8.
BATIĆ
FERID
14
1
100,00 %
  9.
PRASKO
DENISA
13
1
100,00 %
  10.
MLIVO
MIRSAD
12
1
100,00 %
  11.
BOSTAN
SEAD
11
1
100,00 %
  12.
FEJZIĆ
FIKRET
2
1
100,00 %
  13.
FEJZIĆ
KJAZIM
8
1
100,00 %
  14.
SPAHIĆ
INZUDINA
7
1
100,00 %
  15.
TOPČIĆ
SANELA
1
1
100,00 %
  16.
LISICA
SEAD
6
1
100,00 %
  17.
PAMIĆ
ISMET
17
0
0 %
  18.
ĆURIĆ
MEHRIÐANA
16
0
0 %
  19.
RIZVIĆ
SEJAD
15
0
0 %
  20.
SILAJDŽIJA
AIDA
10
0
0 %
  21.
ROSIĆ
ÐEMIL
9
0
0 %