STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A017
 Naziv biračkog mjesta   TEHNIČKA ŠKOLA
 Lokacija   SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   45

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
15
33,33 %
  2.
ŠAHMAN
EMIR
16
3
6,67 %
  3.
ŽILIĆ
AJŠA
11
3
6,67 %
  4.
IMOČANIN
SANELA
26
2
4,44 %
  5.
KARIĆ
MUNIR
1
2
4,44 %
  6.
SALKIĆ
ALEN
30
2
4,44 %
  7.
TRAKO
MURIS
9
2
4,44 %
  8.
ŽULJKO
RASIM
3
2
4,44 %
  9.
OMERAGIĆ
RAMO
22
1
2,22 %
  10.
GANIĆ
EMIR
27
1
2,22 %
  11.
MEKIĆ
AZEM
7
1
2,22 %
  12.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
1
2,22 %
  13.
JUSIĆ
MUHAMED
12
1
2,22 %
  14.
DURIĆ
DŽEMIL
6
1
2,22 %
  15.
KARALIĆ
ADNANA
5
1
2,22 %
  16.
KIČIN
NEDŽAD
10
1
2,22 %
  17.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
1
2,22 %
  18.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
1
2,22 %
  19.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
1
2,22 %
  20.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
1
2,22 %
  21.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
1
2,22 %
  22.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
1
2,22 %
  23.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
1
2,22 %
  24.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
1
2,22 %
  25.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  26.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  27.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
0
0 %
  28.
GRIZIĆ
SUVAD
4
0
0 %
  29.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  30.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  31.
ROBOVIĆ
AIDA
14
0
0 %
  32.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  33.
BEJTIĆ
AIDA
8
0
0 %