STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A009
 Naziv biračkog mjesta   KOZLUK
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA BRATSTVA I JEDINSTVA
 Ukupan broj glasova za  stranku   89

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
29
32,58 %
  2.
IMOČANIN
SANELA
26
15
16,85 %
  3.
ŠAHMAN
EMIR
16
10
11,24 %
  4.
KARIĆ
MUNIR
1
7
7,87 %
  5.
ŽILIĆ
AJŠA
11
6
6,74 %
  6.
GRIZIĆ
SUVAD
4
5
5,62 %
  7.
TRAKO
MURIS
9
4
4,49 %
  8.
ŽULJKO
RASIM
3
4
4,49 %
  9.
MEKIĆ
AZEM
7
3
3,37 %
  10.
GANIĆ
EMIR
27
2
2,25 %
  11.
KARALIĆ
ADNANA
5
2
2,25 %
  12.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
2
2,25 %
  13.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
2
2,25 %
  14.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
2
2,25 %
  15.
OMERAGIĆ
RAMO
22
1
1,12 %
  16.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
1
1,12 %
  17.
JUSIĆ
MUHAMED
12
1
1,12 %
  18.
SALKIĆ
ALEN
30
1
1,12 %
  19.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
1
1,12 %
  20.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
1
1,12 %
  21.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
1
1,12 %
  22.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
1
1,12 %
  23.
DURIĆ
DŽEMIL
6
0
0 %
  24.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  25.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  26.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  27.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
0
0 %
  28.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %
  29.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  30.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  31.
ROBOVIĆ
AIDA
14
0
0 %
  32.
BEJTIĆ
AIDA
8
0
0 %
  33.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
0
0 %