SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A008
 Naziv biračkog mjesta   CENTAR
 Lokacija   DOM KULTURE STJEPAN TOMAŠEVIĆ
 Ukupan broj glasova za  stranku   25

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HOZAN
EDIN
10
12
48,00 %
  2.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
8
32,00 %
  3.
MASLIĆ
FATIMA
2
4
16,00 %
  4.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
3
12,00 %
  5.
GRANIĆ
TAHIR
3
3
12,00 %
  6.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
3
12,00 %
  7.
SELMAN
SALKO
1
2
8,00 %
  8.
MEKIĆ
ASIM
16
2
8,00 %
  9.
AJANOVIĆ
BESIM
31
2
8,00 %
  10.
POPARIĆ
REFIK
6
2
8,00 %
  11.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
2
8,00 %
  12.
ČABER
ZIJAD
22
2
8,00 %
  13.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
2
8,00 %
  14.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
2
8,00 %
  15.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
2
8,00 %
  16.
SKROBO
AMELA
11
2
8,00 %
  17.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
2
8,00 %
  18.
CRNICA
HALIMA
8
2
8,00 %
  19.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
1
4,00 %
  20.
MEŠA
RAMIZ
15
1
4,00 %
  21.
MUJIĆ
MIRSAD
7
1
4,00 %
  22.
HASIĆ
AIDA
14
1
4,00 %
  23.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
1
4,00 %
  24.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
1
4,00 %
  25.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
1
4,00 %
  26.
SKROBO
NIZADA
26
1
4,00 %
  27.
VERUNICA
SADIK
18
1
4,00 %
  28.
MRKONJA
SIFET
25
1
4,00 %
  29.
BRKIĆ
ARIF
33
1
4,00 %
  30.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  31.
GANIĆ
IZET
19
0
0 %
  32.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  33.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %