STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A008
 Naziv biračkog mjesta   CENTAR
 Lokacija   DOM KULTURE STJEPAN TOMAŠEVIĆ
 Ukupan broj glasova za  stranku   101

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
43
42,57 %
  2.
IMOČANIN
SANELA
26
11
10,89 %
  3.
KARIĆ
MUNIR
1
11
10,89 %
  4.
ŽILIĆ
AJŠA
11
10
9,90 %
  5.
KARALIĆ
ADNANA
5
8
7,92 %
  6.
MEKIĆ
AZEM
7
7
6,93 %
  7.
ŠAHMAN
EMIR
16
7
6,93 %
  8.
DURIĆ
DŽEMIL
6
6
5,94 %
  9.
GRIZIĆ
SUVAD
4
6
5,94 %
  10.
ŽULJKO
RASIM
3
4
3,96 %
  11.
SALKIĆ
ALEN
30
3
2,97 %
  12.
GANIĆ
EMIR
27
2
1,98 %
  13.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
2
1,98 %
  14.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
2
1,98 %
  15.
TRAKO
MURIS
9
2
1,98 %
  16.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
2
1,98 %
  17.
BEJTIĆ
AIDA
8
2
1,98 %
  18.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
2
1,98 %
  19.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
2
1,98 %
  20.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
1
0,99 %
  21.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
1
0,99 %
  22.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
1
0,99 %
  23.
ROBOVIĆ
AIDA
14
1
0,99 %
  24.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
1
0,99 %
  25.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
1
0,99 %
  26.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  27.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
0
0 %
  28.
JUSIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  29.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  30.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  31.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  32.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  33.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %