NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  JAJCE  
 Biračko mjesto   065A002
 Naziv biračkog mjesta   HRAST
 Lokacija   GIMNAZIJA NIKOLA ŠOP
 Ukupan broj glasova za  stranku   19

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
6
31,58 %
  2.
SMOLJAN
RANKA
14
4
21,05 %
  3.
HOTIĆ
NEZIR
1
3
15,79 %
  4.
ŠAPINA
DANE
3
2
10,53 %
  5.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
2
10,53 %
  6.
MEDIĆ
BORIS
7
2
10,53 %
  7.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
2
10,53 %
  8.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
2
10,53 %
  9.
SPAHIĆ
MIRNES
12
2
10,53 %
  10.
SKROBO
RUSMIR
6
2
10,53 %
  11.
ŠAKIĆ
SELMA
17
2
10,53 %
  12.
BRKIĆ
NIKO
16
2
10,53 %
  13.
KARGIĆ
NERMINA
27
2
10,53 %
  14.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
2
10,53 %
  15.
MEKIĆ
DENISA
20
2
10,53 %
  16.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
1
5,26 %
  17.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
1
5,26 %
  18.
LISICA
NEVENKA
8
1
5,26 %
  19.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
1
5,26 %
  20.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
1
5,26 %
  21.
BEHLO
SABAHUDIN
10
1
5,26 %
  22.
MISILO
DANIJELA
22
1
5,26 %
  23.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
1
5,26 %
  24.
VUKOJA
PAVO
33
1
5,26 %
  25.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
1
5,26 %
  26.
ADŽEM
EMINA
32
1
5,26 %
  27.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
0
0 %
  28.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
0
0 %
  29.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
0
0 %
  30.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
0
0 %
  31.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
0
0 %
  32.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
0
0 %
  33.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
0
0 %