ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARČETA
  DRVAR  
 Biračko mjesto   057A015
 Naziv biračkog mjesta   PODOVI
 Lokacija   ZGRADA BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE - PODOVI
 Ukupan broj glasova za  stranku   3

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MARČETA
MILE
1
2
66,67 %
  2.
DUVNJAK
PERO
22
1
33,33 %
  3.
BAJIĆ
MILORAD
21
1
33,33 %
  4.
KRNETA
ŽELJKA
17
1
33,33 %
  5.
TRNINIĆ
MARIJANA
2
1
33,33 %
  6.
MARKOVIĆ
MILOŠ
13
1
33,33 %
  7.
MARKANOVIĆ
BILJANA
20
1
33,33 %
  8.
PETROVIĆ
MILOJKO
24
1
33,33 %
  9.
BOJANIĆ
RAJKO
12
1
33,33 %
  10.
TRIVAN
ŽELJANA
14
1
33,33 %
  11.
ĆULUM
MILADINKA
11
1
33,33 %
  12.
MILIVOJEVIĆ
BOŠKO
19
1
33,33 %
  13.
KREMIĆ
VLADO
10
1
33,33 %
  14.
LIKOKUR
STANA
18
1
33,33 %
  15.
KECMAN
MILORAD
9
1
33,33 %
  16.
MARKOVIĆ
SNEŽANA
8
1
33,33 %
  17.
NIKOLIĆ
NEDA
23
1
33,33 %
  18.
VJEŠTICA
MILOVAN
7
1
33,33 %
  19.
CARIĆ
ZORAN
6
1
33,33 %
  20.
LUGONJA
RADOVAN
16
1
33,33 %
  21.
ŠOBOT
MARIJA
5
1
33,33 %
  22.
STOISAVLJEVIĆ
SLOBODAN
4
1
33,33 %
  23.
RADUN
DUŠKO
15
1
33,33 %
  24.
BAŠIĆ
BRANE
3
1
33,33 %