POLITIČKI POKRET MLADIH BIH
  DOBOJ  
 Biračko mjesto   038B076
 Naziv biračkog mjesta   MAKLJENOVAC
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA MAKLJENOVAC
 Ukupan broj glasova za  stranku   3

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SIKIMA
GORAN
1
1
33,33 %
  2.
ARNAUTOVIĆ
ŽIVANA
4
1
33,33 %
  3.
MIRKOVIĆ
ILIJA
3
0
0 %
  4.
SIRAR
SLAƐANA
2
0
0 %