SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  DOBOJ  
 Biračko mjesto   038B076
 Naziv biračkog mjesta   MAKLJENOVAC
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA MAKLJENOVAC
 Ukupan broj glasova za  stranku   7

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
OKOLIĆ
MIRKO
1
6
85,71 %
  2.
PERKANOVIĆ
MARIJA
2
1
14,29 %
  3.
STEVANOVIĆ
LJILJANA
5
1
14,29 %
  4.
SPASOJEVIĆ
ZORAN
3
0
0 %
  5.
JOVIĆ
GORAN
4
0
0 %