SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  GRADAČAC  
 Biračko mjesto   025A010
 Naziv biračkog mjesta   BIBEROVO POLJE
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - BIBEROVO POLJE
 Ukupan broj glasova za  stranku   179

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
IBRAHIMOVIĆ
MUHAMED
1
134
74,86 %
  2.
MEHANOVIĆ
HAJRUDIN
3
116
64,80 %
  3.
KAMBEROVIĆ
DARJANA
5
57
31,84 %
  4.
MEHURIĆ
BAHRIJA
4
47
26,26 %
  5.
MUJKANOVIĆ
ADMIR
6
41
22,91 %
  6.
LAZIĆ
DIANA
2
40
22,35 %
  7.
BUKVIĆ
MUBERA
7
32
17,88 %