PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  GRADAČAC  
 Biračko mjesto   025A004
 Naziv biračkog mjesta   KEREP
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - KEREP
 Ukupan broj glasova za  stranku   3

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BAJRAMOVIĆ
SEAD
1
2
66,67 %
  2.
DELIĆ
SEADA
2
1
33,33 %
  3.
MEŠIĆ
FADIL
4
0
0 %
  4.
KAPETANČIĆ
NEZIR
3
0
0 %
  5.
HALILOVIĆ
NERMINA
7
0
0 %
  6.
OKIĆ
MUSTAFA
6
0
0 %
  7.
OMEROVIĆ
FATIMA
5
0
0 %