SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  GRADAČAC  
 Biračko mjesto   025A004
 Naziv biračkog mjesta   KEREP
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - KEREP
 Ukupan broj glasova za  stranku   56

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
IBRAHIMOVIĆ
MUHAMED
1
37
66,07 %
  2.
MEHANOVIĆ
HAJRUDIN
3
26
46,43 %
  3.
MUJKANOVIĆ
ADMIR
6
24
42,86 %
  4.
KAMBEROVIĆ
DARJANA
5
22
39,29 %
  5.
MEHURIĆ
BAHRIJA
4
20
35,71 %
  6.
BUKVIĆ
MUBERA
7
20
35,71 %
  7.
LAZIĆ
DIANA
2
17
30,36 %