SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  GRADAČAC  
 Biračko mjesto   025A002
 Naziv biračkog mjesta  
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   101

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
IBRAHIMOVIĆ
MUHAMED
1
38
37,62 %
  2.
MEHANOVIĆ
HAJRUDIN
3
34
33,66 %
  3.
KAMBEROVIĆ
DARJANA
5
23
22,77 %
  4.
MUJKANOVIĆ
ADMIR
6
18
17,82 %
  5.
LAZIĆ
DIANA
2
13
12,87 %
  6.
MEHURIĆ
BAHRIJA
4
10
9,90 %
  7.
BUKVIĆ
MUBERA
7
10
9,90 %