SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  MODRIČA  
 Biračko mjesto   024B023
 Naziv biračkog mjesta   KOPRIVNA
 Lokacija   DOM KULTURE KOPRIVNA
 Ukupan broj glasova za  stranku   211

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
OKOLIĆ
MIRKO
1
64
30,33 %
  2.
JOVIĆ
GORAN
4
15
7,11 %
  3.
SPASOJEVIĆ
ZORAN
3
11
5,21 %
  4.
PERKANOVIĆ
MARIJA
2
11
5,21 %
  5.
STEVANOVIĆ
LJILJANA
5
10
4,74 %