SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  MODRIČA  
 Biračko mjesto   024B019
 Naziv biračkog mjesta   GAREVAC
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA GAREVAC
 Ukupan broj glasova za  stranku   30

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
OKOLIĆ
MIRKO
1
16
53,33 %
  2.
SPASOJEVIĆ
ZORAN
3
4
13,33 %
  3.
JOVIĆ
GORAN
4
2
6,67 %
  4.
PERKANOVIĆ
MARIJA
2
1
3,33 %
  5.
STEVANOVIĆ
LJILJANA
5
0
0 %