SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  MODRIČA  
 Biračko mjesto   024B015
 Naziv biračkog mjesta   DOBRINJA
 Lokacija   DOM KULTURE DOBRINJA
 Ukupan broj glasova za  stranku   98

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
OKOLIĆ
MIRKO
1
38
38,78 %
  2.
SPASOJEVIĆ
ZORAN
3
5
5,10 %
  3.
STEVANOVIĆ
LJILJANA
5
5
5,10 %
  4.
JOVIĆ
GORAN
4
5
5,10 %
  5.
PERKANOVIĆ
MARIJA
2
1
1,02 %