SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  MODRIČA  
 Biračko mjesto   024B009
 Naziv biračkog mjesta   CENTAR 9
 Lokacija   POLJOPRIVREDNO DOBRO MODRIČA
 Ukupan broj glasova za  stranku   82

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
OKOLIĆ
MIRKO
1
34
41,46 %
  2.
JOVIĆ
GORAN
4
7
8,54 %
  3.
SPASOJEVIĆ
ZORAN
3
5
6,10 %
  4.
STEVANOVIĆ
LJILJANA
5
5
6,10 %
  5.
PERKANOVIĆ
MARIJA
2
3
3,66 %