SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  ORAŠJE  
 Biračko mjesto   022A003
 Naziv biračkog mjesta   Dom mlade`i
 Lokacija   UGLJARA , DOM MLADEŽI
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
DELIĆ
SEJAD
1
0
0 %
  2.
PLAVIĆ
HASAN
15
0
0 %
  3.
POBRIĆ
ANA
8
0
0 %
  4.
BEŠIREVIĆ
AHMED
14
0
0 %
  5.
OMERBAŠIĆ
REDŽO
7
0
0 %
  6.
OMERBAŠIĆ
RAMIZ
22
0
0 %
  7.
ČAUŠEVIĆ
ŠEFIKA
13
0
0 %
  8.
REDŽEPOVIĆ
DŽEM
6
0
0 %
  9.
TOPALOVIĆ
INDIRA
21
0
0 %
  10.
DELIĆ
ADILA
20
0
0 %
  11.
ŠAĆIROVIĆ
DERVIŠ
5
0
0 %
  12.
VIDOVIĆ
JOVO
12
0
0 %
  13.
OSMANOVIĆ
ANES
19
0
0 %
  14.
UDOVČIĆ
AIDA
11
0
0 %
  15.
AHMETOVIĆ
NAÐA
4
0
0 %
  16.
HADŽIEFENDIĆ
OSMAN
18
0
0 %
  17.
DERVIŠEVIĆ
SEMIR
10
0
0 %
  18.
SALKANOVIĆ
ENES
3
0
0 %
  19.
ŠAŠIĆ
SAFETA
17
0
0 %
  20.
MEHMEDALIĆ
EDINA
2
0
0 %
  21.
PUZIĆ
MUJO
16
0
0 %
  22.
TERZIĆ
SENAD
9
0
0 %