DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
  ORAŠJE  
 Biračko mjesto   022A003
 Naziv biračkog mjesta   Dom mlade`i
 Lokacija   UGLJARA , DOM MLADEŽI
 Ukupan broj glasova za  stranku   8

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MILIČIĆ
MARIJAN
4
5
62,50 %
  2.
ŠOKIĆ
ANKA
5
2
25,00 %
  3.
TUKULJ
OSMAN
1
0
0 %
  4.
BENKOVIĆ
MARIO
9
0
0 %
  5.
STARČEVIĆ
MARKO
15
0
0 %
  6.
PAČUKOVIĆ - FILIPOVIĆ
JASMINA
14
0
0 %
  7.
MILIČIĆ
MARIJANA
18
0
0 %
  8.
RUSTEMOVIĆ
HARIZ
13
0
0 %
  9.
ISIĆ
HANUMICA
17
0
0 %
  10.
REŠITI
GORAN
16
0
0 %
  11.
BEČEVIĆ
AIŠA
12
0
0 %
  12.
ARLOVIĆ
IVO
8
0
0 %
  13.
MILIČIĆ
KATA
7
0
0 %
  14.
KOPIĆ
JOSO
6
0
0 %
  15.
KAMBEROVIĆ
HASNIJA - MIRSADA
20
0
0 %
  16.
BENKOVIĆ
JOSO
3
0
0 %
  17.
BENKOVIĆ
ANA
11
0
0 %
  18.
VINCETIĆ
ZVONKO
19
0
0 %
  19.
PAČUKOVIĆ
VAJIDA
2
0
0 %
  20.
BENKOVIĆ
MARINA
10
0
0 %