SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  DOMALJEVAC - ŠAMAC  
 Biračko mjesto   020A001
 Naziv biračkog mjesta   Osnovna {kola
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA , BRAĆE RADIĆA , DOMALJEVAC
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
IBRAHIMOVIĆ
MUHAMED
1
0
0 %
  2.
MEHURIĆ
BAHRIJA
4
0
0 %
  3.
BUKVIĆ
MUBERA
7
0
0 %
  4.
MEHANOVIĆ
HAJRUDIN
3
0
0 %
  5.
MUJKANOVIĆ
ADMIR
6
0
0 %
  6.
LAZIĆ
DIANA
2
0
0 %
  7.
KAMBEROVIĆ
DARJANA
5
0
0 %