STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  DOMALJEVAC - ŠAMAC  
 Biračko mjesto   020A001
 Naziv biračkog mjesta   Osnovna {kola
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA , BRAĆE RADIĆA , DOMALJEVAC
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
JUSUFOVIĆ
MUNIB
1
0
0 %
  2.
OMERHODŽIĆ
NEVZETA
5
0
0 %
  3.
KURTIĆ
HUSEIN
4
0
0 %
  4.
HASANOVIĆ
HALIL
3
0
0 %
  5.
MRKONJA
ŠAHZIJA
2
0
0 %