209 - SKUP
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  Ukupno za stranku
42.457
 
 Broj direktnih mandata
  Redovni
41.734
  Poštom
427
  Odsustvo
282
  Potvrđeni
14
10

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
Izabrani direktno
  1.
ZVIZDIĆ
DENIS
1
17.763
41,84 %
  2.
HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
EMIR
3
6.998
16,48 %
  3.
ZUKIĆ
AMIR
9
4.067
9,58 %
  4.
ZLATAR
DŽENANA
2
3.835
9,03 %
  5.
ŠARIĆ
IVICA
6
3.295
7,76 %
  6.
DELALIĆ
SABAHUDIN
4
3.279
7,72 %
  7.
ŠKRIJELJ
RIFAT
7
3.255
7,67 %
  8.
HAVERIĆ
AIDA
5
3.023
7,12 %
  9.
KONJO
HADŽAN
18
2.739
6,45 %
  10.
HADŽIĆ
NEZIR
26
2.351
5,54 %
Nisu izabrani
  1.
GEC
ADISA
8
2.306
5,43 %
  2.
ČOMOR
ELDAR
38
2.199
5,18 %
  3.
AVDIĆ
SAMIR
20
2.185
5,15 %
  4.
GLJIVA
BESIM
15
2.147
5,06 %
  5.
KERLA
IBRAHIM
10
2.042
4,81 %
  6.
SMAJLOVIĆ
LEJLA
11
1.696
3,99 %
  7.
MULAHASANOVIĆ
ESAD
12
1.417
3,34 %
  8.
LIHOVAC
OSMAN
13
2.082
4,90 %
  9.
KEROVIĆ
SABAHETA
14
1.313
3,09 %
  10.
PILAVDŽIĆ
FAHRUDIN
16
1.607
3,79 %
  11.
TANOVIĆ
DŽENANA
17
1.883
4,44 %
  12.
POKRKLIĆ
ANA
19
1.276
3,01 %
  13.
KOZADRA
MUHAMED
21
1.807
4,26 %
  14.
BAŠIĆ
ANISA
22
1.284
3,02 %
  15.
DŽOMBA
SEAD
23
1.204
2,84 %
  16.
KOBAŠLIJA
SEDIN
24
1.110
2,61 %
  17.
DIZDAR
DUNJA
25
1.148
2,70 %
  18.
LOKVANČIĆ
SAMIR
27
1.968
4,64 %
  19.
KARAČIĆ
AMILA
28
1.729
4,07 %
  20.
MILADIN
ALMEDIN
29
1.466
3,45 %
  21.
ÐEKIĆ
GORAN
30
1.007
2,37 %
  22.
MACANOVIĆ
NAIMA
31
1.411
3,32 %
  23.
PANDŽO
ŠEMSUDIN
32
1.490
3,51 %
  24.
BULJUGIĆ
DŽENISA
33
1.358
3,20 %
  25.
MRNÐIĆ
ŠAĆIRA
34
1.475
3,47 %
  26.
LINDOV
OSMAN
35
1.668
3,93 %
  27.
ÐOZO
MIDHAT
36
1.423
3,35 %
  28.
DERVIŠEVIĆ
SADETA - SATKA
37
1.592
3,75 %
  29.
DEVIĆ
MAHIR
39
1.810
4,26 %