TRNOVO (FBIH)  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA TRNOVO (FBIH)
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OŠ ZAIM KOLAR DEJČIĆI
OŠ ZAIM KOLAR ŠABIĆI
PLANINARSKI DOM TUŠILA
MJESNI DOM TREBEČAJ
OŠ ZAIM KOLAR DELIJAŠI