TRAVNIK  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA TRAVNIK
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
MUDRIKE OSNOVNA ŠKOLA
VITOVLJE OSNOVNA ŠKOLA
HAMAMDŽIĆI OSNOVNA ŠKOLA
GRADINA OSNOVNA ŠKOLA
KARAULA OSNOVNA ŠKOLA
KARAULA OSNOVNA ŠKOLA
ÐELILOVAC OSNOVNA ŠKOLA
GOLEŠ OSNOVNA ŠKOLA
BIJELO BUČJE OSNOVNA ŠKOLA
TURBE 1 OSNOVNA ŠKOLA
TURBE 2 MATIČNI URED - MJESNA ZAJEDNICA
TURBE 3 - ŠUMARIJA URED
PAKLAREVO OSNOVNA ŠKOLA
OVČAREVO OSNOVNA ŠKOLA
VLAHOVIĆI OSNOVNA ŠKOLA
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
TRAVNIK 1 A - OBDANIŠTE KALIBUNAR
TRAVNIK 1 B - OBDANIŠTE KOLIBUNAR
TRAVNIK 2 - PIROTA NAŠ DOM
TRAVNIK 3 - OSNOVNA ŠKOLA TRAVNIK
TRAVNIK 4 5 6 - OSNOVNA ŠKOLA TRAVNIK
TRAVNIK 7A - CENTAR I - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
TRAVNIK 7B - CENTAR II - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
EKONOMSKA ŠKOLA
TRAVNIK 9-POTURMAHALA-EKONOMSKA ŠKOLA
TRAVNIK 12 - DONJA MAHALA - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
TRAVNIK 10 - VAROŠ - KLUB TAVLA
TRAVNIK 11 I 13 - MZ ŠUMEĆE
DOLAC NA LAŠVI - OSNOVNA ŠKOLA DOLAC NA LAŠVI
SLIMENA - MJESNA ZAJEDNICA
PUTIĆEVO-DOM KULTURE DOLAC NA LAŠVI
NOVA BILA 1 - HRVATSKI KULTURNI CENTAR NOVA BILA
NOVA BILA 3 - OSNOVNA ŠKOLA NOVA BILA
NOVA BILA 4 - OSNOVNA ŠKOLA NOVA BILA
POKRAJČIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
MOSOR - DRUŠTVENI DOM
GUČA GORA - OSNOVNA ŠKOLA
MALINE - OSNOVNA ŠKOLA
DOLAC (RUDNIK) - OSNOVNA ŠKOLA
GRAHOVČIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
ČUKLE - DRUŠTVENI DOM
HAN BILA - OSNOVNA ŠKOLA
MEHURIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
MEHURIĆI - OSNOVNA ŠKOLA
ZAGRAÐE - OSNOVNA ŠKOLA
ORAHOVO - DRUŠTVENI DOM
DUB - OSNOVNA ŠKOLA
VIŠNJEVO - OSNOVNA ŠKOLA
GLUHA BUKOVICA - OSNOVNA ŠKOLA
KALIBUNAR OSNOVNA ŠKOLA
TURBE OSNOVNA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA DOLAC NA LAŠVI
OSNOVNA ŠKOLA HAN BILA