TESLIĆ  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA TESLIĆ
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
"OSNOVNA ŠKOLA""P.P.NJEGOŠ"""
"SREDNJA ŠKOLA""J.DUČIĆ"""
SREDNJA ŠKOLA"J.DUČIĆ"
"JKP""KOMUNALAC"""
OBDANIŠTE
KINO
ELEKTRO-DISTRIBUCIJA
"OSNOVNA ŠKOLA""V.S.KARADŽIĆ"""
KISELJAK
KISELJAK
DOM
ŠKOLA
DOM
ŠKOLA
DOM
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
PR.KUĆA
ŠKOLA
DOM
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
PR.KUĆA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
DOM
ŠKOLA
DOM
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
DOM
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
ŠKOLA
DOM
ŠKOLA
DOM
DOM
PR.KUĆA