STOLAC  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA STOLAC
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
LOVAČKI DOM PUŠIŠTA - BURMAZI
OSNOVNA ŠKOLA KRUŠEVO
DJEČIJI VRTIĆ STOLAC
OSNOVNA ŠKOLA STOLAC I
OBITELJSKA KUĆA MLADENA MASLAĆA - GORICA
KUĆA VESE RAGUŽA - RIVINE I
OSNOVNA ŠKOLA CRNIĆI
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA CRNIĆI
OSNOVNA ŠKOLA PRENJ
OSNOVNA ŠKOLA HODOVO
POSL. PROSTOR VL. MARINKA BOŠKOVIĆA - PODGRAD I
VATROGASNI DOM STOLAC
OSNOVNA ŠKOLA STOLAC II
KUĆA VESE RAGUŽA -RIVINE II