SREBRENIK  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA SREBRENIK
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA AHMIĆI
OSNOVNA ŠKOLA HODŽIĆI
OMLADINSKO DISKO TINJA GORNJA
OSNOVNA ŠKOLA TINJA
OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE
ČITAONICA LISOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ZAHIROVIĆI
ČITAONICA DUBOKI POTOK
OSNOVNA ŠKOLA SEONA
ČITAONICA KUGE
ČITAONICA CAGE
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA SREDNJA
ČITAONICA RAPATNICA
OSNOVNA ŠKOLA LUKA
OSNOVNA ŠKOLA FALEŠIĆI
ČITAONICA BABUNOVIĆI
BARE-ZANATSKI CENTAR -POSLOVNI PROSTOR VL. ŠABIĆ S
OSNOVNA ŠKOLA ĆEHAJE
ČITAONICA DONJI SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
POSLOVNI PROSTOR MURATI VL.BEKRIĆ FEHRE
ČITAONICA LJENOBUD
ČITAONICA DEDIĆI
ČITAONICA KISELJAK
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI SREBRENIK
ČITAONICA GORNJI MORANJCI
ČITAONICA LUŠNICA
ČITAONICA IBRIĆI
ČITAONICA BREZJE
OSNOVNA ŠKOLA JASENICA
ČITAONICA BREZIK
ČITAONICA BJELAVE
ČITAONICA HUREMI
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI HRGOVI
ČITAONICA DONJI MORANJCI
OSNOVNA ŠKOLA ČEKANIĆI
ČITAONICA BRNJIČANI
ČITAONICA JEŽINAC
ČITAONICA ĆOJLUK
ČITAONICA BEHRAMI
ČITAONICA BRDA
ČITAONICA PREVILE
OSNOVNA ŠKOLA TINJA DONJA
ZANATSKI CENTAR BARE
OSNOVNA ŠKOLA AHMIĆI
OSNOVNA ŠKOLA AHMIĆI
ČITAONICA STRAŽA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR