SAPNA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA SAPNA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA MEÐEÐA
OSNOVNA ŠKOLA NEZUK
ZGRADA MZ ZASEOK
OSNOVNA ŠKOLA SAPNA U KRALJEVIĆIMA
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA SAPNA
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA SAPNA
OSNOVNA ŠKOLA GODUŠ
OSNOVNA ŠKOLA VITINICA
OSNOVNA ŠKOLA VITINICA
OSNOVNA ŠKOLA SAPNA U KRALJEVIĆIMA
ZGRADA MJESNE ZAJEDNICE KOVAČEVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA RASTOŠNICA