SANSKI MOST  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA SANSKI MOST
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
HOTEL SANUS - TRG LJILJANA BB
HOTEL SANUS-TRG LJILJANA BB
O.Š. HASAN-BEG ČEKIĆ ČEKO
"ZGRADA ""ALEMA"" BUL. 7.KORPUSA"
ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI
ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI
"DJEČIJI VRTIĆ ""KRAIŠKA SUZA"""
"GIMNAZIJA ""HASAN KIKIĆ"""
"SMŠ ""AMIR ŽILIĆ"""
O.Š. 7.KORPUS
O.Š. 7. KORPUS
O.Š. U ZDENI
O.Š. U ZDENI
DOM U POBRIJEŽJU
DOM U DŽEVARU
O.Š. U STAROM MAJDANU
O.Š. U HUSIMOVCIMA
DOM U DEMIŠEVCIMA
"O.Š. ""SKENDER KULENOVIĆ"""
"O.Š. ""SKENDER KULENOVIĆ"""
O.Š. U GORNJEM KAMENGRADU
O.Š. U OKREČU
"O.Š. ""FAJTOVCI"""
O.Š. U MODROJ
O.Š. U SKUCANOM VAKUFU
KUĆA REKANOVIĆ FERIDA
DOM U LUŠCI PALANCI
"O.Š. ""ARIF HUKANOVIĆ"" VRHPOLJE"
O.Š. U HRUSTOVU
O.Š. U TOMINI
O.Š. U KIJEVU
O.Š. U ČAPLJU
PROSTORIJE MZ ŠEHOVCI
O.Š. U TRNOVI
DOM U PODLUGU